Kortingen

Kortingen

Omschrijving

Bedrag per lid

Vroegboekkorting

- bij inschrijving en betaling voor 15/7

5 % van het lesgeld

Leden vtbKultuur | ProMusica²

10 EUR

Leden vtbKultuur (via andere afdeling of themagroep)

5 EUR

Combinatiekorting                                               

individuele lessen/groepslessen-samenspel bij hetzelfde gezinslid

- Afdeling Muziek

- Afdeling Oude muziek
25 EUR

40 EUR

Getrouwheidskorting


- vanaf 2 volledige jaren onderonderbroken lidmaatschap

- vanaf 3 volledige jaren onderonderbroken lidmaatschap

- vanaf 4 volledige jaren onderonderbroken lidmaatschap

- vanaf 7 volledige jaren onderonderbroken lidmaatschap

- vanaf 10 volledige jaren onderonderbroken lidmaatschap

Bedrag per 20 EUR lesgeld bij Afdeling Muziek

30 EUR lesgeld bij Oude muziek of Workshops

1,00 EUR

1,25 EUR

1,50 EUR

1,75 EUR

2,00 EUR

Gezinskorting

- vanaf 2 leden binnen hetzelfde gezin, vanaf het 2de lid

- vanaf 3 leden binnen hetzelfde gezin, vanaf het 3de lid

- vanaf 4 leden binnen hetzelfde gezin, vanaf het 4de lid

- vanaf 5 leden binnen hetzelfde gezin, vanaf het 5de lid

   Maximaal totaalbedrag bij 5 leden uit hetzelfde gezin


4 EUR

6 EUR

8 EUR

10 EUR

28 EUR

Volumekorting

wegens cumulatieve lesgelden binnen 1 gezin

- totaalbedrag aan lesgelden > 500 EUR

- totaalbedrag aan lesgelden > 750 EUR

- totaalbedrag aanlesgelden > 1.000 EUR

- totaalbedrag aan lesgelden > 1.250 EUR

Bedrag op totaal lesgeld

Afdeling muziek/Oude Muziek of workshops

20 EUR/0 EUR

35 EUR/20 EUR

55 EUR/35 EUR

80 EUR/55 EUR

Sociale kortingen voor deze speciale kortingen wordt er steeds een attest gevraagd. Zie hiervoor ons specifiek tabblad

- op basis van een lid

- op basis van het gezin10 % op het lesgeld van het lid

10 % op het totale lesgeld van het gezin